In Progress

on Kickstarter
17 days to go
kr17,009
Goal: kr120,000
14% of Goal

View on Kickstarter

Människor och händelser som förändrade värden - berättad av Sverige främsta historiker, arkeologer, museifolk och författare

by Urban Lindstedt

50

backers

last updated about 2 hours ago